Test podstawowy/ Basic Kit

Test podstawowy – 55 ampułek – 3400 PLN

Basic test – 55 ampoules – 800 Euro

Test podstawowy

 1. Układ hormonalny
 2. Układ kostno stawowy
 3. Układ krążenia
 4. Układ limfatyczny
 5. Układ nerwowy
 6. Układ oddechowy
 7. Układ płciowy męski
 8. Układ płciowy żeński
 9. Układ pokarmowy
 10. Śluzówki
 11. Metabolizm biochemiczny
 12. Bakterie mix
 13. Wirusy mix
 14. Pasożyty mix
 15. Grzyby mix
 16. Choroby bakteryjne
 17. Choroby wirusowe
 18. Choroby pasożytnicze
 19. Choroby grzybicze
 20. DETOX
 21. Borelioza
 22. Metabolizm toksyn usprawnianie
 23. Witaminy/ mikro- makroelementy
 24. Probiotyki
 25. Toksyny bakteryjne
 26. Biofilm bakteryjny
 27. Mykotoksyny
 28. Neurotoksyny
 29. Toksyny poszczepienne
 30. Toksyny syntetyczne
 31. Metale ciężkie
 32. Elektrosmog
 33. Środki ochrony roślin
 34. Stany zapalne
 35. Procesy nowotworzenia
 36. Antynowotworowe mechanizmy
 37. Torbiele/ cysty
 38. Migreny/ bóle głowy
 39. Choroby autoimmunologiczne
 40. Al. pyłki roślin
 41. Al. spożywcze
 42. Al. lektyny
 43. Al. salicylany
 44. Al. zwierzęta
 45. Al. gluten
 46. Al. mleko krowie
 47. Al. jajko kurze
 48. Al. laktoza
 49. Stany depresyjne
 50. Stany lękowe
 51. Choroby psychiczne
 52. Choroby psychosomatyczne
 53. Autyzm
 54. ADHD
 55. Antystres

Basic kit

 1. Hormonal system
 2. Bone& joints system
 3. Cardiovascular system
 4. Lymphatic system
 5. Nervous system
 6. Respiratory system
 7. Male sexual system
 8. Female reproductive system
 9. Digestive system
 10. Mucosal
 11. Biochemical metabolism
 12. Bacteria mix
 13. Viruses mix
 14. Parasites mix
 15. Candida mix
 16. Bacterial diseases
 17. Viral diseases
 18. Parasitic diseases
 19. Fungal diseases
 20. DETOX
 21. Lyme disease
 22. Toxins metabolism improv.
 23. Vitamins/ micro-macronutrients
 24. Probiotics
 25. Bacterial toxins
 26. Bacterial Biofilm
 27. Mycotoxins
 28. Neurotoxins
 29. Vaccines
 30. Synthetic toxins
 31. Heavy metals
 32. Elektrosmog
 33. Plant protection products
 34. Inflammation
 35. Neoplastic process
 36. Anti-cancer mechanisms
 37. Cysts
 38. Migraines/ headaches
 39. Autoimmune diseases
 40. Al. pollens
 41. Al. food
 42. Al. lectins
 43. Al. salicylates
 44. Al. animals
 45. Al. gluten
 46. Al. cow’s milk
 47. Al. chicken egg
 48. Al. lactose
 49. Depressive moods
 50. Anxiety
 51. Mental illness
 52. Psychosomatic diseases
 53. Autism
 54. ADHD
 55. Antistress