Wifi – wyniki badań (1019)

To jak jest z tym WIFI?

Niestety ciągle jest niewiele badań naukowych na temat wpływu promieniowania z telefonów komórkowych na organizmy żywe. Choć przy tym udowodniono, że kuchenki mikrofalowe są niezdrowe. Jest również co raz więcej badań ukazujących, że promieniowanie z urządzeń WIFI ma negatywny wpływ na organizmy.

I tak słowaccy naukowcy z Politechniki w Koszycach przeprowadzili eksperyment: EFFECT OF WI-FI RADIATION ON SEED GERMINATION AND PLANT GROWTH – EXPERIMENT. Wpływ promieniowania WIFI na kiełkowanie i wzrost roślin.

„Eksperyment pokazał negatywne skutki promieniowania Wi-Fi na rośliny rzeżuchy,

ale dla potwierdzenia tego argumentu konieczne będzie powtórzenie tego eksperymentu. Efektem było spowolnienie wzrostu roślin, zmiany fizjologiczne i metaboliczne oraz mutacje genetyczne, które mogą prowadzić na śmierć roślin. Konieczne jest zatem kontynuowanie badań tego problemu, aby móc więcej dokładnie opisać zmiany w roślinach spowodowane polami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości.”

Naukowcy tureccy badali z kolei: The impact of electromagnetic radiation (2.45 GHz, Wi-Fi) on the female reproductive system: The role of vitamin C. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego (2,45 GHz, Wi-Fi) na żeński układ rozrodczy: rola witaminy C

„Wyniki te wskazują, że przedłużona ekspozycja na EMR indukowała zmiany fizjopatologiczne w jajnikach, jajowodach i tkankach macicy z powodu uszkodzeń oksydacyjnych. W warunkach tego badania Vit C może mieć działanie ochronne na żeński układ rozrodczy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.”

A co telefonów komórkowych. Badania na szczurach przeprowadzone przez tureckich badaczy pokazały, że ekspozycja na promieniowanie o częst. 1800 MHz (1 godzinę / dzień i 2 godziny dziennie przez 15, 30 i 60 dni) spowodowała upośledzenie czynności reprodukcyjnej samic.

Exposure to 1800 MHz GSM-like radiofrequency electromagnetic field reduces follicular development and overall fertility of female rats.

https://www.researchgate.net/publication/287999439_Exposure_to_1800_MHz_GSM-like_radiofrequency_electromagnetic_field_reduces_follicular_development_and_overall_fertility_of_female_rats?fbclid=IwAR2Y81CTgcGf58grLpMG-xVYw0Rj8QxUBXcqIIx8T-LPVbjSmbEmjP5s5EI

Pamiętajmy, w oczekiwaniu na szersze badania dotyczące telefonów komórkowych, że wszystkie komórki organizmów żywych podlegają elektrotaksjom – są to ruchy spowodowane obecnością pola elektrycznego.

Reasumując: wyłączajmy WIFI, gdy z niego nie korzystamy (czyli na noc). I profilaktycznie trzymajmy komórki naszego organizmu z daleka od różnych emiterów promieniowania elektromagnetycznego.