NOB – Alergie u dzieci

#biorezonans #alergie #antyalergiczne

Terapia biorezonansowa dzieci cierpiących na alergie – przegląd raportów klinicznych

M. Galle

European Journal of Integrative Medicine, Volume 1, Issue 4, December 2009, Pages 234-235

W 1976 roku Morell i Rasche, wynalazcy klasycznej terapii biorezonansowej (np. MORA, BICOM, IMEDIS, HOLIMED), postulowali słabe pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (1-105 Hz) w ludzkim organizmie, które uważano za indukujące ważne funkcje regulacyjne. Historycznie interesujące jest to, że w tym samym czasie Popp i Ruth ponownie odkryli biofotony, elektromagnetyczne pole regulacji w optycznym zakresie częstotliwości.

W endogennej postaci biorezonansu postulowane oscylacje są wychwytywane za pomocą elektrod dłoni i stóp, a po odwróceniu elektronicznym są przekazywane z powrotem do organizmu w celach terapeutycznych. W postaci egzogennej postulowane oscylacje substancji bioaktywnych są przenoszone po inwersji elektronowej (np. alergeny) lub amplifikacji (np. nozody) w celach terapeutycznych w organizmie człowieka.

Od około 30 lat egzogenną terapię biorezonansową stosuje się w leczeniu dzieci na całym świecie cierpiących na choroby alergiczne (np. astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa, egzemę).

Jako podsumowanie i do oceny wyników klinicznych w raportach z terapii biorezonansowej mamy dostępną następującą literaturę: dziewięć niekontrolowanych i pięć kontrolowanych badań klinicznych, które dają wyraźne dowody skuteczności klinicznej w leczeniu alergii u dzieci. Badania te zostały przeprowadzone przez lekarzy i naukowców na uniwersytetach, szpitalach i praktykach medycznych na całym świecie.

Dziewięć niekontrolowanych (1050 pacjentów) i trzy kontrolowane badania (537 pacjentów) są bez ograniczeń pozytywne według raportu autora. Dwa kontrolowane badania (74 pacjentów) zostały ocenione negatywnie zgodnie z wnioskiem autora. Jednak nawet w tych raportach istnieją pewne dowody na kliniczną skuteczność terapii biorezonansowej.

Szczególnie godne uwagi w wynikach jest wyraźna i silna zależność skuteczności w odniesieniu do wieku probantów w badaniach. Im młodsze probandy, tym wyższa skuteczność terapii biorezonansowej.

W każdym badaniu nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Wniosek

Większa większość wykonujących badania naukowców i lekarzy uważa-na podstawie swoich badań-że klasyczna terapia biorezonansowa jest klinicznie skuteczna w terapii alergii u dzieci.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382009001486?fbclid=IwAR36uZVvdpt0XelEu7xk_bxHwuzvhNZXxWkqot13W56NrzXKdESCqjaTnuI