NOB – Leczenie cystynozy

#cystynoza#bicom

ODPOWIEDŹ CYSTYNOZY NA TERAPIĘ CZĘSTOTLIWOŚCIOWĄ (leczenie biorezonansem): A Case Report

Hatice Sağlam Klinika Akupunktury, Eskisehir 26010, Turcja

Journal of US-China Medical Science 14 (2017) 90-97 doi: 10.17265/1548-6648/2017.02.007

STRESZCZENIE:

Cystynoza jest autosomalną recesywną chorobą dziedziczną, która powoduje dysfunkcję wielu narządów. Celem tego badania jest ocena wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu leczenia za pomocą urządzenia do modulacji częstotliwości (biorezonans Bicom) w przypadku cystynozy co tydzień przez cztery lata. Badanie przeprowadzono w prywatnej klinice akupunktury w Eskisehir w Turcji. W badaniu najpierw przedstawiono przypadek, a następnie oceniono leczenie i wyniki uzyskane po tym leczeniu.

David i wsp. [3] zbadali cystynozę u osoby dorosłej. W przeciwieństwie do stanu u dzieci, który zwykle jest śmiertelny, cystynoza (złogi kryształów cystyny w tkankach organizmu) w dwóch zgłoszonych przypadkach występujących u dorosłych była stosunkowo łagodnym stanem. Stan ten, czasami nazywany zespołem Lignaca-Fanconiego, nie powinien być mylony z łagodną cystynurią u dorosłych, w której poziom cystyny w moczu jest podwyższony, ale nie ma kryształów w tkankach. W opisywanym przypadku kryształy cystyny wykryto w rogówce i spojówce podczas rutynowego badania. Galina i wsp. [4] stwierdzili, że cystynoza jest rzadkim autosomalnym recesywnym zaburzeniem polegającym na lizosomalnym magazynowaniu aminokwasu cystyny z powodu defektu białka transportowego błony, cystynozyny.

OPIS PRZYPADKU

U E.G., która urodziła się 17.05.2000 r., po raz pierwszy zdiagnozowano infekcję dróg moczowych w lutym 2001 r. (gdy miała 7 miesięcy), ale wcześniej jej matka znalazła małe kamienie na jej pieluszce. Ponownie leczono ją z powodu infekcji dróg moczowych, gdy miała 15 miesięcy. W lutym 2002 r. wykryto kamienie nerkowe u pacjentki, która była wielokrotnie badana z powodu gorączki i bólu. Ultrasonografia nerek (USG) ujawniła dwa kamienie w prawej nerce i jeden w lewej, a lewej nerki nie uwidoczniono w IVP. W scyntygrafii udział nerek w funkcji nerek wynosił 70% po prawej stronie i 30% po lewej stronie. Nie udało się również uwidocznić lewego moczowodu. W dniu 16.04.2002 r. pacjentkę przewieziono do gabinetu zabiegowego i wykonano scyntygrafię. W pęcherzu moczowym stwierdzono kamień o wymiarach 2 × 2 mm. Wykonano pyelografię wsteczną przez lewy moczowód. Lewy moczowód i miedniczka zostały uwidocznione jako poszerzone, a struktury kielichowe zostały usunięte z kanalików zbiorczych. Oceniono, że przypomina to nefropatię w stadium 3 refluksu pęcherzowo-moczowodowego (VUR). Cewnik umieszczono w lewym moczowodzie. Kamień został rozbity i usunięty przy użyciu litotri. Kamienie usunięte podczas operacji zostały poddane analizie i ocenione jako kamienie cystynowe. Wykluczano kolejne diagnozy: histinuria, kamica nerkowa, nawracające drogi moczowe infekcje i moczenie nocne. Captoril, roztwór szkolny i captimer stosowano w ustalonych dawkach. W USG oceniono, że lewa nerka była mniejsza niż normalnie, a prawa nerka była w normalnym rozmiarze z wieloma kamieniami echogenicznymi. W dniu 28.02.2006 r. wykryto również wodonercze w prawej nerce. W scyntygrafii wkład lewej nerki w Funkcjonowaanie wynosił w 28%, podczas gdy prawej nerki 72%. W dniu 18.10.2010 r. poziom glukozy we krwi na czczo wynosił mierzone jako 121 mg / dl. Następnie dodano do leczenia metforminę i zaczęto monitorować otyłość. W dniu 3.08.2011 R., kiedy pacjent miał 10 lat i 10 miesięcy, była monitorowana z diagnozami cystynoza, otyłość, hipercholesterolemia, hirsutyzm i przedwczesna miesiączka. Stwierdzono policystyczny jajnik (lewy) i stwierdzono niedobór 11 beta hydroksylazy. Dodano do leczenia Hydrokortyzon. Dnia 31/1/2011 kiedy pacjent miał 10 lat lat i 7 miesięcy, jej wiek oceniono na 12-13 lata na wykresie nadgarstka. Od lipca 2012 r. planowano operację z racji występowania wielu kamieni znajdujących się w prawej nerce i zastosowano cewnik. W dniu 31.10.2012 pacjent został skierowany na listę oczekujących do przeszczepu narządów. Decyzja chirurgiczna była zatwierdzona i została zarejestrowana na liście przeszczepów. Rodzina pacjenta przyszła do naszej kliniki po decydując się na leczenie biorezonansowe.

TERAPIA BIOREZONANSEM

Od 31/8/2012 leczenie pacjenta obejmowało stosowanie biorezonansu oprócz obserwacji klinicznej i leczenia chirurgicznego. Leczenie biorezonansowe było wykonywane w naszej klinice. W teście przeprowadzonym z biorezonansem Bicom stwierdzono: obciążenia geopatyczne, ekspozycję elektromagnetyczną, nietolerancję mleka, cukru, szpinaku, truskawkek, kakao i pomidorów oraz stwierdzono występowanie candida albicans, camphilobacter pylori i wykryto paciorkowce beta-hemolizujące. Zalecono dietę bez mleka, cukru, szpinaku, pomidorów i truskawek. Następujące programy leczenia zostały zastosowane za pomocą biorezonansu Bicom:

Programy blokad:

700,3: balans geopatyczny

701,1: równowaga elektrosmogu i ekspozycja na promieniowanie

702,0: narażenie na promieniowanie rozproszone

900,2: eliminacja zakłóceń blizn

910,3: eliminacja zakłóceń blizn

530,2: korekcja stawu żuchwowego

3084,0: redukcja stresu Somatogennego

847,0: zablokowanie z powodu opiatów, nadużywania leków

Programy detoksykujące

10114: zaburzenia czynności nerek

10093: Detoksykacja wątroby

10038: Poprawa flory jelitowej

10165: eliminacja toksyn

10046: Ogólna detoksykacja

Terapia infekcji:

978,1: narażenie na patogeny (wirusy, itp.)

191,0: narażenie na patogeny (wirusy, itp.)

1078,0: narażenie na patogeny (wirusy, itp.)

999,2: narażenie na patogeny (wirusy, itp.)

Programy przeciw Candida: 1003,978,191,1002,971

 Terapie alergiczne;

11310,12310,13310,968,191,998,

Bilans kwasowo-zasadowy; 812,1

Programy metabolizmu białek: 530,3106,518,910,3107

Metabolizm cukru: 852,829,10118,

Metabolizm hydratów węgla: 819,992,3107,3064

Program chorób genetycznych: 10047

Program punktów ortomolekularnych: 600.2 (cynk), 530 ,7 (RNA), 812, 2(punkt amoniaku), 530, 6 (punkt białka), 829.2 (punkt płynu trzustkowego (punkty karty Sisi))

Moczenie nocne; 980,1,981,490,950,507

Programy układu hormonalnego: 980,981,916,934,10070,10072

Próbki stosowane w obróbce częstotliwościowej przez korzystanie z urządzenia Biorezonansowego Bicom jest następujące: mleko, ser, cukier, miód, chleb pszenny, szpinak, pomidor, truskawka, mokre drożdże, suche drożdże, mocz, ślina, krew, wymaz z gardła, próbka włosów, próbka paznokci, próbka cewnika aluminiowego i moczowodu, cystyna kamień (191), próbka rtęci deltacortril, streptocococcus ampułka, ampułka candida, ampułka escherichia coli.

Podczas gdy wyżej wymienione zabiegi były wykonywane, rutynowe badania i leki były kontynuowane, monitorowano stale stan pacjenta.

(po szczegółowy opis wyników badań odsyłam do bezpośrednio do publikacji)

WYNIKI

W wyniku włączenia terapii biorezonansowej zatrzymało się pojawianie się nowych kamieni cystynowych, a lewa nerka, której funkcje filtracyjne były pierwotnie mocno zaburzone, odzyskała swoją zdolność filtracyjną.

Jak wskazano również w sekcji przeglądu literatury, zwraca się uwagę na konieczność dzielenia się wynikami wykorzystania terapii biorezonansowej jako dodatku do metod leczenia innych chorób.

https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5912d02e44aa2.pdf?fbclid=IwAR1k9S9H1T7SIZCk1UEFDnntXD94VFLJVO-LzhiDz8dSKMX4-uRwFWvKNzs