NOB – Skuteczność metody biorezonansu dla zdrowia ludzkiego

Skuteczność metody biorezonansu dla zdrowia ludzkiego. Wyniki badań autorstwa Periklis Karakos*, Tripsiannis Grigorios, Konstantinidis Theodoros, Lialiaris TheodorosSchool of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece opublikowane na łamach The Open Epidemiology Journal w 2019r.

Badania przeprowadzono na grupie 311 osób. 90% osób po 12 miesiącach terapii biorezonansem odczuło całkowite ustąpienie objawów, znaczne lub nieznaczne obniżenie. Jedynie 2,3% osób nie odczuło żadnej poprawy. W badaniach wykorzystano urządzenie Bicom.”

Abstrakt

Wprowadzenie: Biorezonans to holistyczna metoda fizyczna, którą można stosować diagnostycznie i terapeutycznie w leczeniu różnych chorób. Biorezonans wykorzystuje fale elektromagnetyczne, które otrzymuje od pacjenta. Ta biofizyczna metoda leczenia zmienia pole energetyczne dotkniętego organizmu, zwiększając skuteczność układu autoimmunologicznego, poprawiając w ten sposób ogólny stan zdrowia pacjenta.

Metody: Quasi-eksperymentalny projekt został wykorzystany do zbadania, czy biorezonans miał wpływ na objawy pacjentów. Przetwarzanie danych statystycznych obejmuje badanie różnych parametrów, takich jak wiek, płeć, studia, zawód, nietolerancja lub choroba, a także istnienie i równoważenie ładunków alergicznych. W badaniu wzięło udział 311 pacjentów skierowanych od lekarzy i laboratoriów koordynujących biologię w Atenach, Salonikach, Volos i Xanthi. Próba badania obejmowała zarówno mężczyzn (120 osób – 38,58%), jak i kobiety (191 osób – 61,42%) w wieku od 2 do 76 lat. Grupa wiekowa z największą liczbą pacjentów obejmowała osoby w wieku od 31 do 45 lat.

Wyniki: Pacjenci leczeni zgłaszali objawy głównie z nosa (61,09%), a następnie objawy ze strony oczu, układu oddechowego, skórnego i żołądkowo-jelitowego. Większość pacjentów (90%) nie obserwuje żadnych objawów lub wykazuje znaczną poprawę objawów po okresie 12 miesięcy leczenia biorezonansowego. Wyniki te pokazują, że interwencja biorezonansowa miała znaczący wpływ na poprawę objawów, a poprawa ta jest nawet oczywista 12 miesięcy po interwencji; p<.01.Wniosek:Wierzymy, że nadchodzące wyniki przyczyniają się do lepszego zrozumienia wpływu biorezonansu na organizm ludzki i jego wpływu na zapobieganie i przywracanie problemów zdrowotnych.”

https://openepidemiologyjournal.com/…/8/PAGE/1/FULLTEXT/