NOB – Biorezonans Wtórne Niedobory Odporności

Udowodnione klinicznie działanie biorezonansu (impulsowego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości):
– działanie immunomodulujące i przeciwzapalne (poprawa wyników krwi)
– poprawę struktury siatkówki oka
– obniżenie rocznego gradientu pogłębiania wady wzroku

„Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości w leczeniu regeneracyjnym dzieci z wtórnym niedoborem odporności połączonym z postępującą krótkowzroczność”

Khokonova E.A.

https://cyberleninka.ru/article/n/impulsnoe-nizkochastotnoe-elektromagnitnoe-pole-v-vosstanovitelnom-lechenii-detey-s-vtorichnym-immunodefitsitom-sochetayuschimsya-s/viewer

Praca dyplomowa na stopień naukowy kandydata nauk medycznych, Moskwa, 2013
Praca została wykonana w Wyższej Państwowej instytucji edukacyjnej Rosyjski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Pirogova”, Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia

Praca poświęcona jest poprawie skuteczności leczenia dzieci z wtórnym niedoborem odporności (WNO), w połączeniu z postępującą krótkowzrocznością, z punktu widzenia eksperymentalnego i klinicznego uzasadnienia zastosowania w kompleksowym leczeniu przezczaszkowego wpływu impulsowego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości (INEMP). W Warunkach eksperymentalnego modelu WNO udowodniono immunomodulujące i przeciwzapalne działanie INEMP. Włączenie INEMP do kompleksu niespecyficznej profilaktyki nawrotów SARS w badanej kategorii pacjentów pozwala zmniejszyć częstości epizodów klinicznych objawów zespołu zakaźnego, a także osiągnięcia stabilizacji progresji krótkowzroczności w 56,3—60% przypadków, zmniejszenie rocznego gradientu progresji krótkowzroczność.

Badania eksperymentalne i kliniczne wykazały wysoki efekt terapeutyczny stosowania oddziaływania o niskiej intensywności w różnych chorobach. Pozostaje jednak słabo poznana patogenetyczna istotność zastosowania impulsowego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości (INEMP) w terapii u dzieci z WNO połączonym z postępującą krótkowzrocznością, co było podstawą do przeprowadzenia niniejszego badania.

Praca została wykonana na katedrze fizjoterapii i Medycyny Sportowej wydziału pediatrycznego Gou WPO Rosyjski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. N. I. Pirogova Ministerstwa Zdrowia Rosji (Moskwa).

Czynniki ryzyka rozwoju WNO badano przez zebranie danych anamnestycznych od rodziców 96 dzieci w wieku 9-14 lat z wykrytymi zaburzeniami wskaźników statusu immunologicznego. U wybranych dzieci odnotowano spadek poziomu we krwi obwodowej Limfocytów T, limfocytów T pomocniczych, zwiększenie zawartości CD8+ CD16+, zmniejszenie wskaźnika regulacyjnego (stosunek populacji pomocniczych do supresorowych Limfocytów T).

W Warunkach eksperymentalnego modelu WNO udowodniono działanie immunomodulujące i przeciwzapalne INEMP, co objawia się wzrostem zawartości leukocytów, limfocytów ze wzrostem aktywności limfocytów T i monocytów w krwi, obniżenie poziomu neutrofili, stężenia IL-1, IL-8, TNF, zwiększenie poziomu naturalnych zabójców i stężenia IL-4.

Ujawniono również ultrastrukturalne zmiany siatkówki w postaci zmniejszenie warstwy włókien nerwowych, pogrubienie warstwy nabłonka barwnikowego, a także zmniejszenie grubości warstwy naczyniówkowo-włosowatej. Cechą mikrokrążenia tylnego odcinka oka w Warunkach modelu eksperymentalnego jest wzrost obwodowego oporu mięśniowego tętniczek.
Leczenie fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem przezczaszkowego działania INEMP w połączeniu ze środkami niespecyficznego zapobiegania nawrotom SARS u dzieci z WNO w połączeniu z postępującą krótkowzrocznością, pozwala zmniejszyć częstotliwość epizodów klinicznych objawów zespołu zakaźnego, a także osiągnąć stabilizację progresji krótkowzroczności w 56,3—60% przypadków, zmniejszyć roczny gradient krótkowzroczności do 0,49 ± 0,04 dptr w grupie dzieci z krótkowzrocznością słabego stopnia I do 0,41 ± 0,06 dptr w grupie dzieci z krótkowzroczność średniego stopnia.
Praktyczne wskazówki
Opracowana metoda leczenia z wykorzystaniem przezczaszkowego oddziaływania INEMP w połączeniu ze środkami niespecyficznej profilaktyki nawrotów SARS zaleca się jako metodę fizjoterapii i profilaktyki wtórnej u dzieci z WNO, w połączeniu z postępującą krótkowzrocznością.
U dzieci z WNO połączonym z postępującą krótkowzrocznością, wskazany kurs leczenia jest z częstotliwością kilkukrotnie w rok. Zabiegi wykonywane są codziennie, przebieg leczenia
składa się z 10 zabiegów. Czas trwania zabiegu dla dzieci w wieku 9-14 lat wynosi 18 minut. częstotliwość impulsów powinna być zmieniana codziennie od 40 do 80 Hz.