Publikacje/ doktoraty Rosja

1

Praca doktorska z 2014 r. dr n. med. N.T. Salija „Eksperymentalna i kliniczna ocena efektów stosowania technologii biorezonansu u pacjentów kardiochirurgicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym”.

Efektywność endogennej terapii biorezonansowej potwierdzona zarówno w badaniach na myszach (ponad 1000 osobników) oraz na grupie pacjentów-ochotników (ponad 200 osób).

https://www.dissercat.com/content/eksperimentalno-klinicheskaya-otsenka-effektov-primeneniya-biorezonansnykh-tekhnologii-u-kar/read

Obronę ww. pracy doktorskiej można obejrzeć poniżej:

2

Praca doktorska z 2008 r. dr Larisy Czerniecowej (o naukowcu https://famous-scientists.ru/list/9067)

„Analiza systemowa skutków wpływu biorezonansu w kompleksowej terapii chorych na gorączkę krwotoczną z zespołem nerczycowym (HFRS)”

https://www.dissercat.com/content/sistemnyi-analiz-effektov-biorezonansnogo-vozdeistviya-v-kompleksnoi-terapii-bolnykh-gemorra?fbclid=IwAR01HncygCAzbxY_D9ih37w3hX4XDOQ4r3uX-oWMz9U9y-wiz1fytufTcaU

gdzie napisano:

„Analiza uzyskanych wyników wykazała, że największy wpływ na stan immunologiczny, neuroendokrynny i metaboliczny pacjentów z HFRS w okresie szczytu ma endogenna terapia biorezonansowa (eBRT). Zarejestrowano wyraźne działanie detoksykacyjne i przeciwzapalne eBRT. Po raz pierwszy przedstawiono dowody na to, że eBRT jest najskuteczniejszy w ciężkiej chorobie, a w okresie rekonwalescencji – połączone efekty eBRT i terapii indukcyjnej w porównaniu z poszczególnymi typami BRT, co jest ważne w zapobieganiu powstawaniu powikłań, śmiertelnych skutków i nasileniu objawów resztkowych.”

3

Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosis (Biorezonansowe leczenie zapalenia stawów)

Maĭko OIu, Gogoleva EF., 2000, Terapevticheskii arkhiv,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11201834

CEL:

Porównanie skuteczności leczenia zapalenia stawów za pomocą standardowych metod oraz w połączeniu z biorezonansem.

WNIOSEK:

Dodanie BRT do standardowej terapii zapalenia stawów potęguje działanie znieczulające, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe; przedłuża działanie terapeutyczne. BRT był dobrze tolerowany. Efekty uboczne były nieobecne.

4

New approaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis

(Nowe podejście do diagnostyki i leczenia fibromialgii w osteochondrozie kręgosłupa)

Gogoleva EF., 2001, Terapevticheskii arkhiv,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11494446

CEL:

Porównanie skuteczności terapii ręcznych i biorezonansowych w fibromialgii (FM) w osteochondrozy kręgosłupa (SO).

MATERIAŁ I METODY:

W badaniu wzięło udział 60 pacjentów z FM z rozpoznaniem radiologicznym SO. Oprócz rutynowego badania klinicznego wszyscy pacjenci przeszli badania kinestetyczne z oceną wskaźnika zespołu mięśniowego, echosukcji mózgu, badania neurologicznego, diagnostyki elektropunkturowej. Pacjenci z grupy 1 otrzymali terapię manualną (MT) i masaż punktowy (PM); grupa 2 pacjentów otrzymywała MT, PM i terapię biorezonansową (BRT). Leczenie trwało 5-6 tygodni. Badania wykonano przed zabiegiem i 1-1,5 miesiąca po nim.

WYNIKI:

Odpowiedź obserwowano w obu grupach, ale w grupie 2 występowała ona częściej i wcześniej, była mocniejsza i dłuższa. BRT nie wywołuje skutków ubocznych, nie ma przeciwwskazań, działa na układowo. Jest raczej skuteczny przeciwko objawom dystonii neurokręgowej często diagnozowanej u pacjentów z FM.

5

Применение биорезонансной терапии в комплексном лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (Zastosowanie terapii biorezonansowej w kompleksowym leczeniu pacjentów cukrzycą typu 2).

Kir’yanova V.V., Vorokhobina N.V., Makhramov Z.K., 2017

https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/6478/5130

WYNIKI

Wyniki hemoglobiny glikowanej, stężenia glukozy w osoczu na czczo, stężenia glukozy we krwi 2 godziny po posiłku, stężenia glukozy w moczu i wskaźnika masy ciała wskazują, że początkowo badane parametry we wszystkich trzech grupach były wysokie. Po terapii biorezonansowej w kompleksowym leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 w badanej grupie wszystkie badane parametry były statystycznie istotnie niższe w porównaniu do grupy kontrolnej i grupy placebo.

WNIOSEK

Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność zastosowania terapii biorezonansowej w złożonym leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2.

6

Wykorzystanie biorezonansu w leczeniu pacjentów z niedoczynnością tarczycy

https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/5601

7

The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome

V A Badtieva , V I Pavlov , M N Khokhlova , A V Pachina

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499486/

8

WYNIKI BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH I KLINICZNYCH DOTYCZĄCYCH ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BIOREZONANSU W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH (20 LAT DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO)

N.T, Salija, 2019

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41329552

itd.