NOB – Stymulacja elektromagnetyczna o niskiej częstotliwości może prowadzić do regresji wątrobiaka Morrisa u szczurów labolatoryjnych

Badania nad skutecznością biorezonansu (BICOM) w terapiach antynowotworowych. „Stymulacja elektromagnetyczna o niskiej częstotliwości może prowadzić do regresji wątrobiaka Morrisa u szczurów labolatoryjnych”.

Praca opublikowana w czasopiśmie akademickim Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004 Apr;10(2):251-60. doi: 10.1089/107555304323062248autorstwa:Artur Fedorowski, Andrzej Steciwko, Jerzy Rabczynski

„Cel: wpływ fal elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości (LF-EM) na procesy nowotworzenia i wzrostu guza jest przedmiotem badań eksperymentalnych od ponad dwóch dekad, a wyniki są obiecujące. Równolegle pojawiła się ciekawa metoda medycyny komplementarnej, terapii biofizyczno-informacyjnej (BIT) czy terapii biorezonansowej (BRT), która w zasadzie opiera się na stymulacji LF-EM. BRT jest znany od późnych lat 80., ale nadal jest słabo zbadany. Idea zastosowania BRT do nowotworów opiera się na dwóch głównych przesłankach: (1) endogenna emisja biofotoniczna w przypadku nowotworów różni się od tej wytwarzanej przez zdrowe tkanki/komórki oraz (2) uważa się, że efekty BRT przejawiają się przede wszystkim na poziomie układu odpornościowego. W związku z tym postanowiliśmy zbadać wpływ BRT na dynamiczny i dobrze znany proces: ekspansję przeszczepialnego wątroby u szczurów.Projekt: badanie przeprowadzono na samicach szczurów laboratoryjnych z wszczepionymi guzami Morrisa (trzy eksperymentalne i jedna grupa kontrolna). Czternaście (14) kolejnych ekspozycji in vivo przy użyciu urządzenia BRT (BICOM B15, REGUMED Regulative Medizintechnik Gmbh, Graefelfing, Niemcy) wykonano od trzeciego dnia po zaszczepieniu guzów. Obserwacje biometryczne, intra vitam (objętość guza, stosunek wzrostu), zakończono badaniem histologicznym (locus implantacji, wybrane narządy wewnętrzne [płuca]).WYNIKI:Trzydzieści jeden (31) przypadków (69%, n = 45) całkowitej regresji nowotworu zaobserwowano w grupach eksperymentalnych. Nie wykryto przerzutów do płuc – zwykle obserwowanych u nosicieli nowotworów. Co więcej, w loci inokulacyjnym stwierdzono, że ślady dawnej implantacji i wchłaniania nowotworu są związane z wysoką aktywnością odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem komórek. Nie zaobserwowano regresji w grupie kontrolnej.WNIOSKI:Nie można wykluczyć, że sygnały LF-EM przekazywane za pośrednictwem BRT (Bioresonance Theraphy) do nosicieli nowotworów mogą stymulować dwa oddzielne procesy: skuteczną odpowiedź immunologiczną i / lub śmierć komórek nowotworowych. Wydaje się, że metoda ta jest zdolna do indukowania regresji transplantowalnego wątrobiaka in vivo, a zatem jest potencjalnym przedmiotem dalszych badań.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15165406/