NOB – Mora i zapper

#MORA#Zapper#badanieretrospektywne

Retrospektywne badanie skuteczności terapeutycznej terapii biorezonansowej MORA z opornymi na konwencjonalną terapię pacjentami cierpiącymi na alergie, ból i choroby infekcyjne

Eckart Herrmann, Michael Galle, 2010

Wprowadzenie:

Jeden z autorów (EH) praktykował koncepcję biorezonansu MORA od 1984 roku. W tym badaniu oceniano skuteczność terapeutyczną tej terapii. W związku z tym oceniono leczenie 935 pacjentów w okresie 1998-2008.

Pacjenci i metody:

Pacjenci byli oporni na konwencjonalne metody leczenia. Cierpieli na choroby ze spektrum internistyczno-ortopedyczno-neurologicznego i byli leczeni koncepcją MORA oraz częściowo dodatkowo terapią Zapper według H. Clark. Dla wszystkich pacjentów i dla trzech grup wskazań (alergie, ból, infekcje) określono globalną ocenę skuteczności terapeutycznej (bardzo dobra – dobra – zadowalająca – niezadowalająca).

Wyniki:

83,3% wszystkich pacjentów leczonych wyłącznie koncepcją MORA (N=296) oceniono na poziomie od bardzo dobrego do zadowalającego. W dziedzinie alergii (N=169) ta pozytywna globalna ocena skuteczności terapeutycznej wynosi 88,2%, w dziedzinie bólu (N=85) 85,9%, a w dziedzinie infekcji (N=78) 96.1%.

Stosując koncepcję MORA z częściowo dodatkową terapią Zapper u wszystkich pacjentów (N=639) pozytywna globalna ocena skuteczności terapeutycznej poprawia się nieznacznie (p<0,05) do 86,7%. Obszar alergii (N=401) poprawiła się (p<0,01) do 95,1%, obszar bólu (N=177) (p>0,05) do 92,1%, a obszar infekcji (N=330) zmniejsza się nieznacznie (p>0,05) do 93,6%.

Wnioski:

W przypadku pacjentów cierpiących na choroby ze spektrum internistyczno-ortopedyczno-neurologicznego, a także w szczególności w zakresie alergii, bólu i infekcji, terapia MORA ma wysoką praktyczną skuteczność terapeutyczną.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382011001168?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR04TOLuXm-NPThqclZPnKcauHi4NibVD2nVvYI5rtd-ydxWTnOhrGuc-cI_aem_AYNTSje_jaay8AUJceOyOJ8MmHebecUGZY0tDMFUJzzzVc1J08VYA-IYgw5LMVZYDZrJmia6pIiqSrNn6-apYe5B