NOB – Biorezonans i homeopatia – wsparcie odporności dzieci

OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA TERAPII BIOREZONANSOWEJ W KOMPLEKSOWEJ PROFILAKTYCE GRYPY U DZIECI.

G. Avanesova 1, E. M. Gililova 1, I. V. Kuts 1, M. Yu. Gotovskiy 2, D. G. Boczarow 21 Poliklinika Dziecięca Nr 81, (Moskwa), 2 Centrum inteligentnych systemów medycznych IMEDIS, (Moskwa)

Celem badania jest ocena skuteczności stosowania endogennej terapii biorezonansowej w kompleksowej profilaktyce grypy u dzieci.
Praca została wykonana w centrum konsultacyjno-diagnostycznym Miejskiej Polikliniki Dziecięcej Nr 81 w Moskwie, gdzie przeprowadzono testy sprzętu i oprogramowania „IMEDIS-Expert” (certyfikat rejestracyjny nr FS 022A2005 / 2263-05), opracowanego w Centrum inteligentnych systemów medycznych „IMEDIS” pod kierownictwem profesora Y.U. Gotowskiego.

Badanie i obserwację przeprowadzono u 78 dzieci w wieku od 3 do 14 lat, które podzielono na trzy grupy.

W pierwszej grupie (32 dzieci) profilaktykę grypy prowadzono za pomocą homeopatycznych leków przeciw grypie (kompleksowy środek homeopatyczny „Antigrippin 3”, złożony lek „Asonit 6, Belladonna 3, Brionia 3x” według standardowych schematów w dawkach wiekowych, lek Calcarea carbonica 30 1 drażetka 2 razy w tygodniu) w połączeniu z endogenną terapią biorezonansową (BRT).
Profilaktyczny cykl BRT składał się z 5-7 sesji w odstępie 7-14 dni. Endogenny BRT stosowano na wszystkich meridianach, stosując częstotliwości immunostymulujące i przeciwzapalne w trybie modulacji czasowej.
W drugiej grupie (25 dzieci) profilaktykę grypy prowadzono tymi samymi środkami homeopatycznymi oraz według tych samych schematów, co w pierwszej grupie, ale bez stosowania BRT (grupa placebo).
W trzeciej grupie (21 dzieci) nie przeprowadzono profilaktyki grypy przy użyciu leków homeopatycznych i BRT, ze względu na odmowę rodziców (grupa kontrolna).

Uzyskane wyniki i ich omówienie
W pierwszej grupie badanych zachorowalności na grypę odnotowano u 2 dzieci, co stanowiło 6%, podczas gdy przebieg zakażenia grypą był umiarkowany, z temperaturą podgorączkową i łagodnymi objawami zatrucia. W żadnym przypadku nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych. Oprócz wysokiej odporności na infekcje grypowe rodzice dzieci z pierwszej grupy zauważyli poprawę lub całkowite ustąpienie dolegliwości związanych z obecnością chorób współistniejących u dziecka (dyskinezy dróg żółciowych, dystonia wegetatywno-naczyniowa, zespół nadciśnienia wewnątrzczaszkowego). W tej grupie, według rodziców, odnotowano również wzrost wyników w nauce u dzieci w wieku szkolnym i poprawę ich ogólnego samopoczucia.
W drugiej grupie częstość występowania grypy wynosiła 12% (3 dzieci), przy czym u 2 dzieci zakażenie grypopodobne było powikłane wtórnymi powikłaniami bakteryjnymi (nieżytowe zapalenie ucha środkowego u jednego dziecka i zapalenie tchawicy u drugiego). Oboje dzieci były w wieku 4 lat, te wtórne powikłania bakteryjne były umiarkowanie ciężkie.
W trzeciej grupie zachorowalność na grypę wynosiła 38% (8 dzieci), przy czym przebieg zakażenia grypą w 12% przypadków był umiarkowany, a w 26% ciężki z występowaniem neurotoksykozy. W 18% przypadków przebieg grypy u dzieci był powikłany przyłączeniem wtórnej infekcji bakteryjnej i obecnością współistniejącego zapalenia zatok (zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie tchawicy i tchawicy, w 1 dziecka – odoskrzelowe zapalenie płuc), które wyróżniały się ciężkim przebiegiem.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zasadność stosowania endogennego BRT w połączeniu z lekami homeopatycznymi w zapobieganiu grypie u dzieci. Metoda BRT jest wysoce skuteczna nie tylko w zapobieganiu zakażeniu grypą, ale także w korygowaniu istniejących zaburzeń i poprawie ogólnego stanu organizmu dziecka jako całości.

http://www.tradmed.ru/index.php/tm/article/view/3/577?fbclid=IwAR0RDIbMoCJ9P9d9Aext_1hBAuRACyZz8BjrPseHP53-4rGIrd_Skv29qtM