NOB – Biorezonans w kardiologii – doktorat (2015)

#biorezonans#doktorat#kardiologia

Praca doktorska lek. A. Kuular z 2014 r.

Wpływ technologii biorezonansu na dysfunkcję śródbłonka u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

W pracy doktorskiej dowiedziono:

– zgodnie z wynikami testu farmakologicznego, po sesji terapii biorezonansowej trwającej 15 minut, stwierdzono poprawę rozszerzenia naczyń zależnego od śródbłonka;

– przy próbie okluzyjnej, po pojedynczej sesji endogennej terapii biorezonansowej, trwającej 15 minut, zaobserwowano poprawę zarówno ogólnego wskaźnika mikrokrążenia, jak i skrócenie czasu powrotu po okluzyjnym przepływie krwi, co wskazuje na pozytywny wpływ tej metody na stan funkcji śródbłonka;

– przeprowadzenie pojedynczej sesji endogennej terapii biorezonansowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca CHF, z początkowo wysokimi wskaźnikami ADMA we krwi, pozwoliło wiarygodnie zmniejszyć zawartość inhibitora syntazy tlenku azotu-Adma-asymetrycznej dimetylargininy;

– badanie kapilarospektrometryczne u pacjentów z CHF wykazało, że sesje endogennej terapii biorezonansowej wpływają na wielkość strefy okołonaczyniowej.

https://www.dissercat.com/content/vliyanie-biorezonansnykh-tekhnologii-na-endotelialnuyu-disfunktsiyu-u-bolnykh-s-khronichesko?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1edSXbbpm8zSJYjwmbw5piKmgmXv468Wx1N5VxyaJ9e1tBSxQLybCzD2Q_aem_AYPX8P0VWOIhgd-vTdHIm9AQjF__OhkJ94Q4DldCm2eDqVe2j4IaHn5yD2DwlW6hX3eCoMJHi1kVQMDD1RHs6YRC