NOB – RZS – leczenie biorezonansem, praca doktorska

CHARAKTERYSTYKA KLINICZNO-LABORATORYJNA I JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW PRZY STOSOWANIU METOD BIOREZONANSOWYCH W KOMPLEKSOWEJ TERAPII

Gustomiesowa, Elena Nikolajowna, 2005

https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-i-kachestvo-zhizni-bolnykh-revmatoidnym-artritom-pri–0?fbclid=IwAR2Ak3l1FNBWHXLupZ1c5k564NoapjrD1VMbjYKqBe3bfpXT3VYv4fTRnfU

ZNACZENIE BADAŃ

Problem diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych (RZ) nadal pozostaje aktualny ze względu na ich wysoką częstość występowania w populacji, szybki rozwój niepełnosprawności i niekorzystne rokowanie życiowe. Rosnące rozpowszechnienie RZ na całym świecie i znaczący negatywny wpływ tych chorób na jakość życia znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych dokumentach potwierdzonych przez Manifest Tokijski [8, 128]. Pomimo wielkich postępów w farmakoterapii skuteczność ich leczenia pozostaje niska i wiąże się z licznymi skutkami ubocznymi.

Klasycznym przykładem przewlekłej ludzkiej choroby zapalnej jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)-przewlekła ogólnoustrojowa choroba autoimmunologiczna tkanki łącznej, której towarzyszy głównie zajęcie stawów obwodowych i rozwój w nich zmian erozyjno-destrukcyjnych [4, 71].

Oprócz rozwoju chorób współistniejących z RZS (przewlekła patologia płuc, demencja, miażdżycowe uszkodzenie naczyń), przyjmowanie leków prowadzi do powikłań na skutek terapii przeciwzapalnej (wrzód trawienny, zaburzenia czynności nerek, wątroby) [29 , 229,92].

Obecnie w praktyce medycznej zaczęto szeroko stosować biorezonansowe metody leczenia pacjentów z różnymi patologiami, w tym układu mięśniowo-szkieletowego[105, 108, 21,22,23, 7, 100, 107, 66]. Terapia biorezonansowa (BRT) – nowy rodzaj terapii wykorzystujący własne oscylacje organiczne (oscylacje) pacjenta [21,22, 7, 100, 66] i umożliwiający przeprowadzenie ściśle indywidualnego leczenia. Ze względu na specyfikę mechanizmu działania BRT, wraz z pozytywnym lokalnym wpływem na dotknięte stawy, ma również wpływ regulacyjny na funkcje różnych narządów i układów zaangażowanych w proces patologiczny [64, 21, 22,23]. Również w praktyce medycznej istnieją liczne przykłady stosowania (przyp.tłum: homeopatycznych) preparatów Traumeel C i Zeel T [258, 33, 59].

Niemniej jednak w literaturze brakuje danych z badań kliniczno-instrumentalnych dotyczących skuteczności konwencjonalnej terapii farmakologicznej (terapia podstawowa i objawowa) w połączeniu z metodami biorezonansowymi i lekami Traumeel C i Cel T w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Nie opracowano również wskazań i taktyk racjonalnego stosowania tych metod w leczeniu tej kategorii pacjentów. Dlatego istotne jest zbadanie skuteczności metod BRT i Leków Traumeel C i Zeel T w kompleksowej terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.

ZADANIA BADAWCZE

1. Ocena dynamiki wskaźników kliniczno-laboratoryjnych w konwencjonalnej terapii medycznej RZS w warunkach otwartego, nierandomizowanego badania u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

2. Ocena dynamiki wyników kliniczno-laboratoryjnych przy włączaniu terapii biorezonansowej oprócz konwencjonalnej terapii lekowej RZS.

3. Ocena dynamiki wskaźników kliniczno-laboratoryjnych przy włączaniu terapii biorezonansowej i Leków Traumeel C i Zeel T oprócz tradycyjnej terapii lekowej RZS.

4. Porównanie skuteczności i ocena stosowanych metod leczenia RZS.

Podsumowanie

1. Według naszych danych tradycyjna terapia lekowa RZS ma niewystarczający wpływ na długość poprawy klinicznej i jakość życia pacjentów.

2.Włączenie terapii biorezonansowej do zestawu środków terapeutycznych w RZS pozwala uzyskać bardziej wyraźny efekt kliniczny, skrócić czas trwania zaostrzenia choroby i wydłużyć czas klinicznej poprawy choroby w porównaniu z pacjentami otrzymującymi wyłącznie konwencjonalną terapię lekową.

3. Działanie biorezonansowe z użyciem preparatów Traumeel C i Zeel T na tle tradycyjnej terapii lekowej RA jest bardziej skuteczne niż stosowanie samej terapii biorezonansowej.

4. Odnotowano pozytywny wpływ terapii biorezonansowej i Leków Traumeel C i Zeel T na jakość życia pacjentów z RZS i poprawę tolerancji tradycyjnych leków.

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI KLINICZNEJ

Wyniki badań zostały wprowadzone do praktycznej pracy oddziału Reumatologicznego OKB nr 1 w Woroneżu i wykorzystane w procesie nauczania na Katedrze Terapii Szpitalnej w Woroneżu Państwowej Akademii Medycznej im. N. N. Burdenko; sporządzono 3 propozycje racjonalizacyjne, złożono wniosek o wynalazek „metoda leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów” (priorytet nr 006889 z 04.03.2004).