NOB – Niedoczynność tarczycy

#biorezonans#niedoczynność#tarczycy

TERAPIA BIOREZONANSOWA W AKTYWACJI REZERWOWYCH FUNKCJI ORGANIZMU U PACJENTÓW Z NIEDOCZYNNOŚCIĄ TARCZYCY

KIRYANOVA V.V., VOROKHOBINA N.V., MAKHRAMOV Z.H., TURSUNOV R.A.

Północno-Zachodni Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.I. Mechnikowa, Sankt Petersburg, Rosja, 2018

Terapia biorezonansowa (BRT) to leczenie endogennymi i egzogennymi oscylacjami elektromagnetycznymi o niskiej intensywności, ściśle określonym kształcie i częstotliwości, z którymi struktury organizmu są w rezonansie.

Główną zasadą zastosowania rezonansu w medycynie jest to, że przy prawidłowym doborze częstotliwości i formy oddziaływania terapeutycznego (elektromagnetycznego) możliwe jest wzmocnienie normalnych (fizjologicznych) i tłumienie patologicznych (dysharmonicznych) oscylacji w organizmie człowieka. Ekspozycja na biorezonans może zatem mieć na celu zarówno neutralizację patologicznych, jak i przywrócenie osłabionych oscylacji fizjologicznych zaburzonych w warunkach patologicznych.

Cel badania.

Uzasadnienie zastosowania terapii biorezonansowej (BRT) w aktywacji funkcji rezerwowych organizmu u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Materiał i metody badań. Badaniem objęto 150 pacjentów z pierwotną niedoczynnością tarczycy w wieku od 20 do 60 lat, których podzielono na trzy porównywalne grupy po 50 osób. W grupie głównej oprócz farmakoterapii preparatami tyroksyny BRT zalecono 12 codziennych zabiegów. Druga grupa (grupa kontrolna) otrzymywała tylko farmakoterapię, trzecia grupa (placebo) otrzymywała farmakoterapię i symulowane zabiegi BRT.

Wyniki.

Integralne (całkowite) wyniki T4, TTG, AT-TPO i AT-TG uzyskane po terapii pozwalają wnioskować o wyższości metody leczenia BRT w grupie głównej, zarówno w przedziale 0-3 miesięcy, jak i w przedziale 0-6 miesięcy. Grupa placebo jest lepsza od grupy kontrolnej na tych etapach, ale gorsza od grupy głównej. W grupie głównej, w porównaniu do grupy kontrolnej i grupy placebo, wskaźniki składu mineralnego włosów (Ca, Zn, Se, J, Fe) poprawiły się statystycznie istotnie (p<0,05). Po BRI w grupie głównej parametry skarg pacjentów, jakości życia, lęku i depresji poprawiły się istotnie statystycznie (p<0,05), w porównaniu z grupami kontrolnymi i placebo.

Wnioski.

Wyniki badań hormonalnych, składu chemicznego włosów, dynamiki uskarżania się pacjentów i jakości życia (SF-36), wartości lęku i depresji świadczą o zasadności stosowania terapii biorezonansowej w kompleksowym leczeniu pacjentów z niedoczynnością tarczycy, ponieważ BRT ze względu na aktywację rezerwowych funkcji organizmu sprzyja osiągnięciu stabilnej remisji choroby.

https://cyberleninka.ru/article/n/biorezonansnaya-terapiya-v-aktivatsii-rezervnyh-funktsiy-organizma-u-bolnyh-gipotireozom?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2ETQsY9Ur8KC5i9VqgVZ05KXkd0sGikF0qsKI4Y7qYK3gTQk950K_iwUc_aem_AYNXAmLOj00RdnawLbN3xxfgAE6uFoBZPvUE4PstvB_qwoR9SU8qDtbpBbXMbHkUBti00473VEGhPAns5Eo2M2aD