NOB – Infitoterapia biorezonansowa

Artykuł opublikowany na łamach RUSSIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY, BALNEOLOGY AND REHABILITATION, vol.11, 3/2012″Infitoterapia biorezonansowa” G.S. Makarov, Szpital Kliniczny nr 1 Federacji Rosyjskiej, gdzie czytamy:

„Fizjoterapia biorezonansowa-podrozdział bioelektromagnetologii klinicznej. Ta dziedzina nauki powstała w epoce konfrontacji i wyjścia w kosmos dwóch supermocarstw-ZSRR i USA. Bioelektromagnetyka kliniczna bada wpływ syntetycznych i naturalnych pól elektromagnetycznych (PEL) na systemy biologiczne i organizmy. Jednak jeszcze przed narodzinami tego naukowego kierunku w ubiegłym stuleciu prace A. L. Chizhevsky’ego wykazały wpływ fal elektromagnetycznych na reakcje ptaków i zwierząt. W tym przypadku na nasilenie odpowiedzi wpływała nie tyle intensywność, ile szybkość zmiany wektora pola. Później badania N. W. Krasnogorskiej wykazały wpływ słabych PEL na dojrzewanie roślin, ich wzrost, a także na organizmy żywe, reologię i skład komórkowy krwi. Badania A. S. Presmana wykazały, że ludzki organizm, w szczególności układ sercowo-naczyniowy, ma tropizm pod wpływem pewnych parametrów słabych pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości. Ustalono obecność funkcji informacyjnych pól elektromagnetycznych, ujawniono niektóre mechanizmy wzajemnych połączeń elektromagnetycznych i elektrofizjologicznych w organizmach żywych. Dane te pokrywały się z pracami kanadyjskiego elektrofizjologa U. Eidi na temat braku bezpośredniej liniowej zależności między biologicznym efektem a wzrostem intensywności czynnika fizycznego pod wpływem słabych pól elektromagnetycznych, a także obecności okien o częstotliwości amplitudy słabych pól elektromagnetycznych, w których efekt biologiczny jest najbardziej wyraźny. Amplitudowo-częstotliwościowe „okna” to częstotliwości rezonansowe PEL, które powodują najbardziej odczuwalne efekty biomedyczne. Stwierdzono, że nawet bardzo małe nietermiczne natężenia pola elektromagnetycznego nie tylko wpływają na ludzki organizm, ale także przy pewnych parametrach (dozach) mają wyraźny pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy, hormonalny, immunologiczny i inne układy organizmu ludzkiego. Dane te stały się podstawą powstania fizjoterapii biorezonansowej – jednego z kierunków medycyny sportowej i wojskowo-kosmicznej tego okresu.””Infita-terapia to skuteczna metoda terapii biorezonansowej polegająca na zastosowaniu pulsacyjnego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości (PLFEMF) do leczenia szerokiego zakresu stanów patologicznych. Terapeutyczny efekt pola magnetycznego realizowany jest poprzez układ wzrokowo-wzgórzowo-podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy poprzez korektę jego stanu funkcjonalnego i bioelektrycznej aktywności mózgu. Zabieg jednocześnie korzystnie wpływa na hemodynamikę i mikrokrążenie, wywiera regulacyjny wpływ na charakterystykę odporności i procesy hormonozależne. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne uzyskuje się w przypadku miejscowego zastosowania elektrod dzięki zahamowaniu czucia i przerwaniu błędnego koła ból-stan zapalny-ból. Ponadto proponowana metoda ma działanie usuwające zwłóknienia. Ze względu na słabe działanie nietermiczne PLFEMF oraz dostępność sprzętu przenośnego (obok stacjonarnego) do infitaterapii, może być stosowany do leczenia przyłóżkowego i nadaje się do stosowania na oddziale intensywnej terapii.” W opracowaniu wymienia się szczegółowo choroby, częstotliwości fal oraz ilość terapii potrzebną dla uzyskania efektu terapeutycznego zarówno u dorosłych jak i u dzieci.Lista schorzeń z potwierdzoną skutecznością działania leczniczego:- Nadciśnienie tętnicze stadium I – II- niedociśnienie tętnicze- Choroba niedokrwienna serca I – II- Udar niedokrwienny- Stany po udarze- Stany depresyjne- Astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli ze składnikiem astmatycznym- Wrzód żołądka w fazie ustępującego zaostrzenia lub niepełnej remisji- Przewlekłe zapalenie jajowodów w fazie niepełnej remisjii wiele innych. https://rjpbr.com/1681-3456/article/view/41317
https://rjpbr.com/1681-3456/article/view/41317/27427