NOB – Rzucanie palenia

#biorezonans#uzależnienie#nikotyna

Dowody na skuteczność metody biorezonansowej

w rzucaniu palenia: badanie pilotażowe

2014

Aylin Pihtilia, Michael Galleb, Caglar Cuhadarogluc, Zeki Kilicaslana, Halim Isseverd, Feyza Erkana, Tulin Cagataya, Ziya Gulbarana,

a Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkey

b Institute for Biophysical Medicine, Idar-Oberstein, Germany

c Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey

d Department of Community Health, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkey

Podsumowanie

Od 1970 roku terapia biorezonansowa MORA jest stosowana na całym świecie w kontekście medycyny komplementarnej dla różnych wskazań. Pod tym względem, praktycy zgłaszają również skuteczne zastosowanie w rzucaniu palenia. Niniejsze badanie ma na celu zweryfikowanie tych raporty w kontrolowanym otoczeniu badawczym.

Metody: w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, poddaliśmy

metodę biorezonansu badaniu grupowemu z udziałem 190 palaczy – badanie prospektywne, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe, równoległe. W obu badanych grupach (placebo n = 95; grupa aktywnego biorezonansu; n = 95) przebieg leczenia a warunki badania zostały znormalizowane. Wyniki: 1 tydzień (77,2% vs. 54,8%), 2 tygodnie (62,4% vs. 34,4%), 1 miesiąc (51,1% vs. 28,6%) i 1 rok (28,6% vs. 16,1%) po leczeniu wskaźnik sukcesu w grupie verum znacznie różnił się od wyników w grupie placebo. Również subiektywny stan zdrowia po leczeniu i subiektywna ocena skuteczności, ankietowana po 1 tygodniu, były znacznie bardziej pozytywne wśród uczestników grupy aktywnej terapii biorezonansowej niż wśród osoby z grupy placebo. Niekorzystnych skutków ubocznych nie obserwowano.

Wniosek:

dzięki temu badaniu pilotażowemu ustalono, że terapia biorezonansowa jest klinicznie skuteczna w rzucaniu palenia i nie daje niepożądanych skuktów ubocznych.

https://karger.com/fok/article-pdf/21/4/239/4215998/000365742.pdf