NOB – Leczenie alergicznego nieżytu nosa

Artykuł wskazujący skuteczność elektronicznych kopii leków homeopatycznych wykonanych urządzeniem do biorezonansu w leczeniu alergicznego nieżytu nosa.

Skuteczność elektronicznych kopii wykonanych aparatem Mora leków homeopatycznych na alergiczny nieżyt nosa: krótkoterminowe, randomizowane kontrolowane badanie pilotażowe

Ling Liu a, Kong-Sang Wan b c, Chun-Fang Cheng d, Ming-Han Tsai a, Yen-Lin Wu a, Wei-Fong Wu b c e

European Journal of Integrative Medicine, Volume 5, Issue 2, April 2013, Pages 119-125

Cel

Celem tego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania elektronicznych homeopatycznych kopii leków biorezonansowych MORA w leczeniu alergicznego nieżytu nosa.

Metody

W badaniu wzięło udział trzydziestu sześciu nowo zdiagnozowanych pacjentów z alergicznym nieżytem nosa (w wieku 6-63 lat). Okres wymywania kortykosteroidów, w tym postać donosowa i wziewna, ustalono na jeden miesiąc. Zostali losowo przydzieleni do grupy badanej (n = 23) i alergicznej grupy kontrolnej (n = 13). W ciągu pierwszych 4 tygodni tylko badanej grupie podawano elektroniczną terapię kopiami homeopatycznymi, po czym obie grupy były leczone elektronicznymi kopiami homeopatycznymi w ciągu kolejnych 4 tygodni. Oceniano specyficzne dla roztoczy wskaźniki IgE,-IgG4 i-IgG4/Ige oraz oceniono całkowite wyniki objawów nosowych i wyniki biegania przez nos.

Wyniki

Wszyscy 36 pacjentów ukończyło program badania. Pacjenci z grupy badanej mieli mniejszy nieżyt po 4 tygodniach leczenia i wyniki nieżytu nowa oraz poziomy IgG4 specyficzne dla Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) między 2 grupami były znacząco różne po 8 tygodniach terapii elektronicznymi kopiami homeopatycznymi. Również całkowite wyniki objawów nosowych, wyniki nieżytu i IgE specyficzne dla Der-p swoiste IgG4 oraz stosunek IgG4/Ige różniły się znacząco między 4 a 8 tygodniem leczenia. Pacjenci dobrze tolerowali leczenie elektronicznymi kopiami homeopatycznymi i nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Wniosek

Nasze wyniki sugerują, że kopie leków homeopatycznych MORA są skuteczną terapią alergicznego nieżytu nosa, chociaż należy przeprowadzić badania długoterminowe na większych grupach.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382012011080?fbclid=IwAR0TZ6wUgjyHUsEaEXYLJRJGtH-a2lXDwtTkhfDbmNVPfqe1p_8YdfnQUGU